Tabletkarki - Maszyny, linie procesowe i pakujące

logotyp iisp
INNOVATIVE INDUSTRIAL SOLUTIONS POLAND
Przejdź do treści
Maszyny oraz kompletne linie
procesowe i pakujące
______________________________
-


TABLETKARKI VANTIX serii P


Jako kluczowa linia produktów firmy SEJONG Pharmatech Co Ltd, obrotowe tabletkarki posiadają przewagę konkurencyjną na rynku globalnym. Linia tabletkarek obrotowych obejmuje modele serii P Vantix posiadające możliwość zarządzania danymi produkcyjnymi w czasie rzeczywistym poprzez system HMI. Są uniwersalne i łatwe w użyciu.
Wszystkie tabletkarki są zaprojektowane z myślą o elastycznym ustawianiu parametrów produkcji, gwarantujących najwyższą jakość i wydajność. Optymalnie dobierana i utrzymywana jest grubość i twardość tabletek. W szczególności odpowiadają standardom GMP w różnych krajach i wytwarzane są w zgodności z obowiązującymi kryteriami jakościowymi. Spełniają wymogi FDA, CFR 21 część 11.

SEJONG Pharmatech Co Ltd otrzymał certyfikację CE od TUV-PC Germany – standaryzacja jakościowa na wszystkie maszyny produkcyjne.

Oprogramowanie 3D CAD wspiera funkcje Zapewnienia Jakości i Kontroli Jakości.

System HMI składa się panelu PC z dużym 15 calowym ekranem dotykowym i łatwo dostępnym interfejsem. Dane operacyjne zbierane są za pośrednictwem HMI w czasie rzeczywistym. HMI zapewnia możliwość korzystania z funkcji gromadzenia danych i zarządzania nimi. Umożliwia łatwiejszy nadzór nad pracą urządzenia: zastosowana funkcja zabezpieczeń napędów wyświetla raport błędów w przypadku usterek lub problemów. Dzięki HMI możliwe jest także korzystanie z funkcji ograniczeń dostępu, funkcji nadzoru oraz funkcji sprawozdawczych, generujących operacyjne raporty.

System automatycznej kontroli wagi AWC (Automatic Weight Control) sprzężony z rynną zsypową oddziela produkty wytworzone w granicach zadanych tolerancji wagowych od wadliwych, które trafiają do bramki odrzutowej. System wyposażony jest także w bramkę próbek pobierającą w sposób automatyczny tabletki w trakcie testu próbkowania zgodnie z wartościami nastawy. Do odłączenia systemu służy jeden uchwyt, co ułatwia konserwację.
Parametry do ustawienia to: górna i dolna granica grubości i wagi. System monitorowania na bieżąco wyświetla wykresy odczytywanych wartości i porównuje je do zadanych wartości z akceptowanymi granicami tolerancji.

Funkcja bezpieczeństwa
Celem zapewnienia bezpieczeństwa człowieka i maszyny wprowadzono środki ostrożności poprzez generowanie informacji ostrzegawczych aktywowanych w momencie gdy maszyna jest niezdolna do pracy, podając przyczyny na panelu operatorskim i uruchamiając sygnał dźwiękowy. Przyciskając ikonkę dowiesz się jak rozwiązać problem.

Pomiar nacisku stempla i system smarowania
Prowadnica stempla oraz czujnik pomiaru nacisku są zainstalowane w górnej prowadnicy celem wykrywania nieprawidłowych ruchów górnego stempla w otworze dysku. To chroni stemple przed uszkodzeniem. Centralny system smarowania również zabezpiecza stemple i prowadnice.

Serwomotor i rolka ściskająca: Aby zmniejszyć problemy w trakcie produkcji tabletek, maszyny te zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zespoły rolek docisku wstępnego i głównego znajdowały się w tej samej konstrukcji. Zwrócono też uwagę na to, aby przez ich odpowiednie rozmieszczenie dokładnie rozłożyć obciążenia w maszynie, a co za tym idzie także nacisk na tabletki.
Górna i dolna rolka dociskowa podlegają łatwej regulacji przy pomocy serwomotoru oraz przez regulację wysokości urządzenia podnoszącego dysk, a wartości cyfrowe są wyświetlane na panelu operatora.

System wymiany dysku: Unikalne urządzenie SEJONG Pharmatech do podnoszenia dysku w tabletkarkach pozwoliło na zwiększenie produktywności Klientów. Obniżono koszty związane z wymianą dysku, stempli i prowadnic za jednym razem bez użycia dodatkowych urządzeń. Skróciło to również czas wymiany dysku w stosunku do poprzedniego rozwiązania o około 20%.

Wprowadzanie funkcji automatycznego pobierania próbek pierwszej warstwy tabletek dwuwarstwowych.
Funkcja automatycznego pobierania próbek pierwszej warstwy tabletek dwuwarstwowych w trakcie procesu produkcyjnego została zastosowana w modelach produkcji dwuwarstwowej serii VANTIX P spośród wszystkich naszych tabletkarek rotacyjnych. W przeciwieństwie do poprzedniej metody, która wymaga zatrzymania maszyny do próbkowania, funkcja ta została zaprojektowana do automatycznego wykonywania próbkowania pierwszej warstwy w tabletkach podwójnych w trakcie procesu produkcyjnego i jest wykonywana wprost z panelu operatora przy maszynie w pełni cyklu roboczego; wskutek tego zapewnione jest zmniejszenie skali defektów i zwiększenie dokładności produkcji tabletek dwuwarstwowych.
Funkcja ta umożliwia, po początkowej nastawie dla tabletek dwuwarstwowych wykonanie przez użytkownika w dowolnym wybranym przez siebie czasie automatycznego próbkowania i dokonanie pomiaru wagi, grubości i twardości pierwszej warstwy tabletek w dowolnej chwili w czasie produkcji.

-
TABLETKARKI
_______________________________
VANTIX serii P
pobierz katalog
pobierz tabele ze specyfikacjami maszyn
-

TABLETKARKA VANTIX P130S


 • Plug & Play
 • Waga automatyczna
 • CFR 21 Część 11
 • Mechaniczny zasilacz
 • Zastosowanie: BiR oraz testy kliniczne


TABLETKARKA VANTIX P210S


 • Zamienny dysk z zasobnikiem
 • Jeden moduł zasilania z wirnikiem
 • CFR 21 część 11

TABLETKARKA VANTIX P320D


 • Funkcje automatycznej wagi
 • CFR 21 część 11
 • Kompaktowe wymiary dla dwuwarstwowych tabletek (próbnik 1 warstwy możliwy)


TABLETKARKA VANTIX P420S


 • CFR 21 Część 11
 • Wysięgnik do wymiany dysków
 • Funkcja kontroli wagi
 • Tabletki oblong do max. 25mm


TABLETKARKA VANTIX P580D


 • Rozproszona waga
 • Poprawiona wydajność o 30%
 • Próbnik pierwszej warstwy przy tabletkach dwuwarstwowych


TABLETKARKA VANTIX P720D


 • CFR 21 Część 11
 • Uszczelniona

-
Wróć do spisu treści