+48 607 451 793

SERIALIZACJA

SERIALIZACJA

Serializacja + track & trace

 

Moduły Track and Trace produkcji Optel Vision dają ostateczne rozwiązanie, które spełnia bieżące wymagania legislacyjne, a nawet je przewyższa, a ponadto jest bardzo elastyczne, dając możliwość przystosowania do wszystkich nadchodzących regulacji. Ta uniwersalność może zostać osiągnięta, przez zastosowanie najnowszych rozwiązań technicznych firmy Optel Vision oraz technologii IT ze sprawdzonym i przetestowanym systemem serializacji. To rozwiązanie Track & Trace posiada bogatą listę zalet i partnerów, dzięki czemu może zostać szybko i łatwo wprowadzona do wyposażenia.

 

Nasze rozwiązania docierają do Państwa wstępnie skonfigurowane i wstępnie zwalidowane. Nasze moduły dowiodły ich ekstremalnej niezawodności, elastyczności i zdolności przystosowawczych. Wykorzystując otwartą architekturę IT ze standardowymi interfejsami, będziecie Państwo mogli szybko reagować i przystosowywać się do wszelkich przyszłych zmian w regulacjach prawnych w Państwa kraju. Rozwiązania Optel Vision oferują możliwość szybkiego wprowadzenia do wyposażenia z minimalnymi czasami przestoju, stabilną pracę linii pakującej i sprawność wyposażenia z maksymalną elastycznością roboczą dla różnych konfiguracji i regulacji

 

Firma Optel Vision czerpie intensywnie z doświadczeń współpracy z wszystkimi bieżącymi producentami wyposażeń linii pakujących, włączając w to takie firmy, jak Aylward, Bosch, Domino, Marchesini, Newman, NJM Packaging, IMA, Uhlmann, Videojet, Weiler, itd. Optel Vision rozumie nowe wyzwania wynikające z wdrażania serializacji i agregacji na istniejących liniach pakujących w różnych konfiguracjach.

 

Optel Vision jest dumne, że jej rozwiązania zostały wybrane i zastosowane przez wielu wiodących globalnych producentów farmaceutycznych na całym świecie

 

Przewagi konkurencyjne

 

Otwarta architektura rozwiązań oferowanych przez Optel Vision pozwala na szybką reakcję i adaptację w przypadku jakichkolwiek przyszłych zmian w uregulowaniach prawnych w Państwa kraju. Dodatkowe funkcje, właściwości obsługi lub nowe typy urządzeń mogą być integrowane szybko i łatwo.

 

Ta wymieniona już wyżej otwarta architektura rozwiązań Optel Vision osłabia także naturalne ryzyka systemów firmowych i minimalizuje zależność dostawcy oraz sytuacje konieczności zdania się na konkretnego producenta. Nowi sprzedawcy i moduły mogą być integrowane bez potrzeby przebudowy i ponownej konfiguracji całych systemów. Nasze rozwiązania są całkowicie niezależne, a równocześnie w pełni bezpieczne i nadające się do kompletnej konfiguracji, aby pracować jako rozwiązania wolno-stojące lub wbudowane w Państwa aktualny krajobraz ERP (Enterprise Resource Planning - planowanie zasobów przedsiębiorstwa).